ISSN (Online) : 2456 - 0774

Email : ijasret@gmail.com

ISSN (Online) 2456 - 0774

Articles for Volume 7 And SKBPK Conference Issue 1

Proceeding : AN INFORMATIVE WEBPAGE FOR CONSTRUCTION SITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:1-2,  
Authors: Shrushti Shivale1 , Prof. Sandip A Patil2 , Rutuja Patil3 , Kalyani Sonawane4 , Muskan Sayyad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AUTOMATIC VEHICLE ACCIDENT DETECTION ANDREPORTING WITH BLACKSPOT 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:1-2,  
Authors: Miss. Sapkal Ashwini Santosh1 , Prof. Patil Rina Suresh2 , Miss. Dawange Prajakta Dadasaheb3 , Miss. Thorat Madhuri Nandu4 , Mr. Sulakhe Atharav Avinash5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SCHOOL GROCERY MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:7-9,  
Authors: Vaishnavi Dole1 , Prof. P. M. Dhanrao2 , Anuradha Gethe3 , Gaikar Vaishnavi 4 , Gorde Aishwarya5 ,Girm Tanishqa6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SELF DEVELOPMENT APPLICATIONUSING ANDROID STUDIO 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:10-11,  
Authors: Aditya Dhas1 , Prof. H.S. Sangle2 , Abhay Mehetre3 , Devansh Mutha4 , Shriram Nishane5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : BILLING_AND_STOCK_MANAGEMENT_SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:12-15,  
Authors: Somwanshi Shubham N1 ,Prof. H.S.Sangle2 , Somwanshi Tushar A3 , Tambe Rushikesh V4 ,Thore Shubham S5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : COVID-19 HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:16-18,  
Authors: Pawar Sarthak Vishnu1 , Vinit Patel Ashok2 , Prof. Vikram Lachake3 , Sali Neeraj Mahesh4 , Shah Krish Amit5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION FINDERANDROID APPLICATION 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:19-21,  
Authors: Sambare Vaishnavi1 , Prof R.R. Bornare2 , Shinde Nikita3 , Garvdhar Kanchan4 , Karle Sakshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : DEEP LEARNING FOR AUTOMATED CORROSIONDETECTION USING SUPERVISED MACHINE LEARNING &CNN ALGORITHM  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:22-25,  
Authors: Komal Shirsath1 , Mr.V.A.Parjane2 ,Alisha Meherkhamb3 ,Samruddhi Ratnparkhi4, Siddhi Kanade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : CATTLE FEED SUPPLEMENT AGENCY BILLING SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:26-29,  
Authors: Shinde Ketan Dilip1 , Bornare Rakhi Rajendra2 , Valte Prasad Machhindra3 , Jambhulkar Pushkar Anil4 , Zine Aniket Adinath5 , Raybhane Amol Narayan6 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ALUMNI DATABASE SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:30-31,  
Authors: Harshada B. Salve1 ,Bhakti K. Kundhare2 , Ishwari B. Tirse3 , Harshada R .Kale4 , Shreya S. Mahanor5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ABROAD EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:32-33,  
Authors: Pooja Autade1 , Sakshi bhagat2 , Prof. Jorvekar G. N.3 , Rutuja dalavi4 , Kalyani kshirsagar5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MEDI-TRACK 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:34-35,  
Authors: Gursal Aniket R., Kale Pranav M, Prof. P. M. Dhanrao, Gore Abhijeet R, Lokhande Amol B  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : DEEP LEARNING FOR AUTOMATED CORROSIONDETECTION USING SUPERVISED MACHINE LEARNING &CNN ALGORITHM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:36-39,  
Authors: Komal Shirsath1 , Mr.V.A.Parjane2 ,Alisha Meherkham3 ,Samruddhi Ratnpark4 ,Siddhi Kanade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PHINIX DEALER’S WEBSITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:40-43,  
Authors: Tanvi Niranjan Shivarka1 ,Mukul V. Khasne2 ,Tanvi Chandrasen Ramaiya3 , Prachi Deepak Thub4 , Shruti Laxman Khandagale5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LUNG CANCER PREDICTION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:44-46,  
Authors: Kshirsagar Shraddha Popat1 , Prof. S. A. Patil (Lecturer)2 , Saloni Santosh Parkhe3 , Parth Dagadu Vahadane.4 , Vaibhav Sampat Wagh5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:47-51,  
Authors: Sujata Labhad1 , Prof.Mukul Khasne2 , Pranjal Jagtap3 , Bhakti Nannor4 , Deepti Gore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : KOPARGAON MUNICIPAL COUNCIL SERVICES 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:52-53,  
Authors: Gaikwad Kalyani1 , Prof.Y.A.Pawar2 , Jawale Ujwala3 , Dighe Vaishnavi4 , Gaikwad Priyanka  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FACE MASK DETECTION USING DEEP LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:54-54,  
Authors: Gadhave Suyash Rajendra1 , Jadhav Kishor P.2 , Gayke Shivam Pralhad3 , Bhende Pranav Parasram4 , Bothe Aditya Sunil5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AN INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) USING RECURRENT NEURAL NETWORK FOR NETWORK SECURITY 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:57-61,  
Authors: Age Yuvraj B.1 , Jadhav Kishor P2 , Game Pavan S.3 , Dahe Kakasaheb S.4 , Battise Yash R.5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : GREEN CLUB MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:62-63,  
Authors: Vaishnavi Deokar1 , Prof.V.A.Parjane2 , Ruchita Gade3 , Mansi Mali4 , Vrushali Ghorpade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:64-69,  
Authors: Sujata Labhad1 , Prof.Mukul Khasne2 , Pranjal Jagtap3 , Bhakti Nannor4 , Deepti Gore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED AUTOMATIC WATER TAP AND HANDWASH SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:70-72,  
Authors: Ganesh Shegokar1 , Prof. P.M.Dhanrao2 , Prathmesh Wadekar3 , Swapnil Solase4 , Sanket Somavanshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LIC MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:73-76,  
Authors: Miss. Mansi Pravin Darange1 , Miss. Dhanashri Rajendra Bagale2 , Miss. Antinet Suresh Ghodke3 , Miss. Divya Bhausaheb Gadhe4 , Prof. Tirse I. B. 5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ANDROID AI DIET CONSULTANT 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:77-80,  
Authors: Pagare Snehal1 , Dipti Nale2 , M. R. Gaikwad3 , Pranjal Shewale4 , Shruti Pandore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PORTAL FOR SANJIVANI ACTS 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:81-83,  
Authors: Ghaytadkar Shubham Ahilaji1 , Patil Sandeep A.2 , Dhaktode Om Sarangdhar3 , Dhiwar Saish Vijay4 , Gujar Sakshi Appasaheb5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : STUDENT ACHIEVEMENT COLLECTOR 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:84-85,  
Authors: Rokade Jayshree1 , Prof. A. L. deokate2 , Shirsath Priyanka3 , Lakare Akanksha4 , Mokal Harshada5 , Vipashyana Shingade6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ONLINE ORDERS FOR CAKE SHOP 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:86-88,  
Authors: Patare Kartik1 , Jadhav Sachin2 , Bankar Kunal3 , Aher Dnyanraj4 , Autade Sumit5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FAKE PRODUCT REVIEW MONITORING & REMOVALSYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:89-91,  
Authors: Sakshi Rahane1 , Prof. Parjane V. A.2 , Shabnam Pathan3 Akanksha Shelke4 , Divya Rathod5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PREDICTION OF CROP AND RECOMMENDATION OF FERTILIZERS USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:92-94,  
Authors: Bhosale Sai Sudhakar1 , Dhumal Mayur Navnath2 , Garud Aniket Rajendra3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PREDICTION OF CROP AND RECOMMENDATION OF FERTILIZERS USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:92-94,  
Authors: Bhosale Sai Sudhakar1 , Dhumal Mayur Navnath2 , Garud Aniket Rajendra3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : A PREDICTION OF HEART DISEASE USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:95-98,  
Authors: Gauri Chandar1 , Prof.R.S.Patil2 , Vaishnavi Chandar3 , Anushka Deokar4 , Deepti Khond5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : COMPANY VISITOR MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:99-102,  
Authors: Shubham Jagtap1 , Prof.A.L.Deokate2 , Aditya Kulkarni3 , Abhishekh Dhas4 ,Pawan Malik5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : GITHUB ACCOUNT MANAGEMENT ANDROID APP 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:103-105,  
Authors: Saida Y. Sayyad1 , Rina S. Patil2 ,Akanksha R. Tribhuvan3 , Sakshi A. Phopase4 , Priya P. Gaikwad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MANAGEMENT DESKTOP APPLICATION FOR FARMERSCLUB 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:106-107,  
Authors: Dethe Chetan Dadasaheb1 ,Parjane Vaibhav Arjun2 ,Parjane Nachiket Anil3 ,Avhad Vikas Somnath4 Ghule Shubham Ambads5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FARMING ASSISTANT WEB SERVICE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:108-110,  
Authors: Shelke Omkar Kailas1 , Miss Tirse Ishwari Bhaskar2 , Jadhav Harshal Manojrao3 , Sonawane Krushna Daulat4 , Tamboli Siddiq Riyaz5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:111-112,  
Authors: Shaikh Shahid Miraj1 , Jorvekar Ganesh N.2 , Ude Shubham Hanuman3 , Waykar Vicky Bhausaheb4 Pund Saurabh Valmik5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ALUMINI CONNECT WEB 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:113-114,  
Authors: Mahajan Aniket Gajanan1 , Bornare Rakhi Rajendra2 , Maile Avishkar Vinod 3 , Joshi Atharva Dilip 4 Tribhuvan Sonali Babashabe5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : WATCH COMPANY BPG 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:115-116,  
Authors: Rohan Harkal1 , Prof.M.R.Gaikwad2 , Om Khaire3 , Vishakha Burkul 4 , Nikita Pawar5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IMPACT OF COVID-19 ON COMMON PEOPLE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:117-118,  
Authors: Patil Swapnil Sadanand1 , Mr G.N.Jorvekar2 , Khole Sahil Satish3 ,Pardeshi Rutuja Kishor4 , Kumavat Janhvi Arun5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : CO-PO ATTAINMENT WEB SOFTWARE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:119-121,  
Authors: Kolapkar Avni Rajendra1 , Jorvekar Ganesh Nandkishore2 , Kasar Shrihari Suresh3 , Kakade Apoorva Parag4 , Karmase Ayush Rajendra5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PHINIX DELEAR’S WEBSITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:122-124,  
Authors: Tanvi Niranjan Shivarkar1 , Mukul V. Khasne2 , Tanvi Chandrasen Ramaiya3 , Prachi Deepak Thube4 ,Shruti Laxman Khandagale5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : WALLET USING BLACKCHAIN TECHNOLOGY 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:125-126,  
Authors: Ritesh Hon1 , Prof. A. R. Mirikar2 , Mayur Gaikwad 3 , Pratik Gursal4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:127-129,  
Authors: Disha Sarode *1, Prof.Y.G.Pawar*2, Tejal Longani*3,Vaishnavi Khindare*4, Ravina Makkad*5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MEDICLE STORE MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:130-132,  
Authors: Araj Sayali 1 , Y.S.Modhe2 , Halwai Anshika3 , Chavan Anushka4 , Daine Sakshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FACULTY APPRAISAL SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:133-134,  
Authors: Shaikh Saba Sameer1 , Y.A.Pawar2 ,Tandale Nikita Sanjay3 ,Tandale Surbhi Bhausaheb4,Wabale Snehal Sanjay5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding :

ROVER WITH SMART INDICATORS TO OVERCOME

MULTIPLE OBSTACLES

 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:135-139,  
Authors: Arya Khapare1 , Pratiksha Patare2 , Prof. Vikram Lachake3 , Savari Jawale4 , Gitanjali Kote5 , Sahil Hon6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SELF DETERMINED LEARNING USING ANDROID APPLICATION 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:140-142,  
Authors: Mrs. V. N. Waghchoure1 ,Ms. Anushka Naik2 ,Ms. Mansi Nerkar3 , Mr. H. J. Jadhav4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : E- GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM FOR MUNICIPAL CORPORATION  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:143-144,  
Authors: Mr. Sunil Sangale1 , Vedika Ashok Jaybhave2 , Linashree Shriram Gudaghe3 , Deepali Rajendra Geet4 , Amit Vilas Gaikwad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FALL DETECTION SENSOR IN SMART WATCH 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:145-148,  
Authors: Chinmayee Patil1 , Sarthak Chandwadkar2 ,Mr. P. S .Chavan3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : OAF- OCCASION AUTOMATED FORUM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:149-153,  
Authors: Chetna Ahire1 , Prsni Kanani2 , Ritesh Mahale3 , Ananya Sarode4 , Purushottam Chavan5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED FLOOD MONITORING SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:154-159,  
Authors: Miss. GaikwadAshvitaRajendra1 , Miss. Patil Rina Suresh2 , Mr. BardePriteshDipraj3 , Miss. Pawar Rupali Prakash4 Miss. Ranode Poonam Vilas5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : E-COMMERCE PAITHANI SAREE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:160-161,  
Authors: Snehal Pangavhane1 , Mr.S.B.Jadhav2 , Gayatri Nale3 ,Kyati Parakh4 , Kshitija Wable5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MULTIPLE DISEASE PREDICTION SYSTEM USING MACHINE LEARNING  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:162-164,  
Authors: Ms. TirseIshwariBhaskar1 , Prof.Pardeshi Nilesh G2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ONLINE WORKING SYSTEM FOR UNEMPLOYED PEOPLE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:165-168,  
Authors: Gadhave Samarth Janardhan1 ,Patil Rina S2 ,Lembhe Pawan Janardhan3 ,Salunke Saurav Raosaheb4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : VOICE TO VOICE LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:169-171,  
Authors: Mr. Yeole Sham Kailas1 , Jadhav Kishor2 ,P Mr. Surywanshi Akash Avinash3 , Mr. Sable Rohit Ravindra4 , Mr. Savantsarkar Aaditya Pradip5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IOT BASED AIR AND NOISE POLLUTION MONITORING SYSTEM 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:1-3,  
Authors: Prof.P.B.Mane1 , Saurabh Pawar2 , Hrushikesh Barge3 , Rameshwar Makhamale4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED SMART LABORATORY SYSTEM 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:4-7,  
Authors: Vaishnavi Pangavhane1 , Divya Thorat2 , Nikita Punde3 , Anjali Virkar4 , Prof. Siddiqui N. Y5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : IMPLEMENTATION OF CROP PREDICTION SYSTEM USING ML  
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:8-10,  
Authors: Sanket Vijay Gawale1 , Shubhashree Anil Borle2 , Mrunal Pradeep Dixit3 , Nayan Namdev4 Dr. Gayatri. M. Bhandari5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : EFFECTIVE DOCUMENTATION FOR ACCREDITATION (NBA) 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:11-15,  
Authors: Dipali Ghadage1 , Nileema Gaikwad 2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : TRANSMISSION LINE MONITORING BY USING IOT 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:15-19,  
Authors: Dipali Ghadage1 , Nileema Gaikwad 2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : CUSTOMER SEGMENTATION 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:21-23,  
Authors: Mahesh Jadhav1 , Abhishek Borse2 , Kalpesh Patil3 , Prabhat Dhokade4 , Prof.Dipali H.Patil5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : FACE ATTENDENCE SYSTEM 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:24-27,  
Authors: Poorva Mali1 , Nikita Shinde2 , Prathamesh Mahajan3 Manoj Shinde4 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : MEDICAL CHATBOT USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:28-30,  
Authors: Anushka Arote1 , Aniket Kawade2 , Kartik Gangarde3 , Aishwarya Autade4 , Prof.D.P.Deshmukh5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : ONLINE SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY, CONTAMINATION &MANAGING PIPELINE NETWORK 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:31-32,  
Authors: Amey Vinay Kamat1 , Praful Rajendra Bhalerao2 , Gaurav Kishor Gosavi3 , Shubham Ganesh Shisode4 , Prof. Aparna R. Kare5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : ALZHEIMER’S DISEASE DETECTION USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:33-36,  
Authors: Purva Bansod1 , Anam Hashmi2 , Rushikesh Gunjal3 , Dr. Sarika Deokate4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:--,  
Authors: ---  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:--,  
Authors: ---  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:--,  
Authors: ---  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : GIS IN TRANSPORTATION FOR ACCIDENT ANALYSIS 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:1-3,  
Authors: Sonali R Jangavali1 , Arpita V. Kambale 2 , Supriya D.Gabhale 3 Pranita A. Rathod, 4 V.R. Payghan ,5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

ANALYZING AND PREDICTING CUSTOMER BEHAVIOUR USING ADVANCED MACHINE LEARNING TECHNIQUES 

 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:4-7,  
Authors: Mohd Ibrahim1 , Mohammed Abdul Rawoof2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : SMART CLASSROOM ROBOT 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:37-41,  
Authors: 1P. RAJESH, 2G SREEKANKSHA, 3K MIRALEE, 4R GOVIND, 5R DEEPAK  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : GAS LEAKAGE DETECTION USING IOT 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:42-46,  
Authors: 1G. DIVYA VANI, 2G DIVYA SAI, 3GAJELLI ROHITH,4G VAISHNAVI ,5GOLLAPALLI ROHITH  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Self navigation automomus robot with 2D mapping 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2022,   Pages:5-8,  
Authors: .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

DESIGN, CONTROL, AND APPLICATIONS OF A THREELEVEL CASCADED H-BRIDGE MULTILEVEL INVERTE

 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:1-4,  
Authors: Ladkat Hritik1, Shinde Nayan2, Lashkari Furqhan Khan3,Prof. Bhalekar Ranjit4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : AIR CANVAS WITH REAL TIME HAND DETECTION 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:9-13,  
Authors: AIR CANVAS WITH REAL TIME HAND DETECTION  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

AGRICULTURAL CROP PRICE ANALYSIS, PREDICTION AND RECOMMENDATION

 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:14-18,  
Authors: Dr.S.R.Dheshmukh,1Kote Dhanashri,2Taksal Arti,3Ghige Rupali,4Dhanawate Vaishali.  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : RFID BASED AUTOMATIC BOOM BARRIER SYSTEM
 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:19-27,  
Authors: Atharva Dahale1,Raj Bhongale1, Divya Baglane1,and Jyotirmayi Purohit2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : DESIGN OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF BRAKE DISC ROTOR

 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:28-33,  
Authors: DESIGN OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF BRAKE DISC ROTOR  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : SOLAR POWERED CRICKET STADIUM 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:34-37,  
Authors: 1Prof.Swapnil Dhage, 2Yogesh A. Kamble, 3Vijay E. Shinde, 4Pranali A. Thorat, 5Rushikesh T. Mhopare,  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

IOT BASED MEDICAL ASSISTANT ROBOT


 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:-,  
Authors: Shreyas Selukar, Abhishek Nagrale, Siddhesh Nhalve , Prof. Nilima Warade  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : "SERVICE ROBOT IN HEALTHCARE SECTOR" 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:38-40,  
Authors: Dr. S. S. Lokhande,Tanuja Hule, Aishwarya Bhosale, Nutan Rakshe  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : FIRE FIGHTING ROBOT

 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:38-40,  
Authors: Rutvik Vishwanath Dhamale  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : PRECISE MOTOR AND SENSOR CALIBRATION DESK 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:44-46,  
Authors: Prof. Mrs. Mamta S. Koban Shreyash Choraghe, Mayur pravin chandanshiv, Saurav Sanjay Dandge, Malik Taufique ziyaullah  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : E-RAKSHAK–THE BORDER SURVEILLANCE ROBOT 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:47-49,  
Authors: Dr. M.P.Sardey , Ajay Kamble, Vineet Anagunde, Ganesh Auti  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

4D MODELING OF MULTISTOREY BUILDING CONSIDERING WIND LOADS USING STAAD SOFTWARE

 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:1-9,  
Authors: SRI RAMYA VISHNUMOLAKALA, 2M.PRIYANKA, 3K.PRAVEEN  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

DESIGN AND STRUCTURAL ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING G+20 USING STAAD PRO

 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:10-22,  
Authors: 1Thokala kalyani, 2M.Priyanka, 3K.Praveen  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

DESIGN AND ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING G+21 USING STAAD PRO

 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:232-37,  
Authors: 1Nandikanti.Kiran Kumar, 2K.Praveen  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

ANALYSIS SEISMIC BEHAVIOUR OF AN OPEN STORY BUILDING UNDER VARIOUS LOADING CONDITIONS

 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:38-51,  
Authors: Kalvakuntla Vishnu, 2K.Praveen  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

DESIGN AND STRUCTURAL ANALYSIS OF G+8 USING STAAD PRO SOFTWARE

 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:52-61,  
Authors: Palakolanu Thirumalreddy, 2K.Praveen  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : PREDECTION OF BIGMART SALES ANALYSIS USING MACHINE LEARNING ALGORITHM 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:62-67,  
Authors: 1SHAIK HEERA, 2Ms. ANUSHA BONDILI, 3Mr.V. DINESH BABU  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : STABILIZATION OF SOILWITH LIME FOR RURAL ROADS 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:68-74,  
Authors: 1Mr.KOMARAVOLU GURURAJ, 2Ms.M.Priyanka, 3Mr.K.Praveen  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : MODELING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PLANETARY GEAR USING FEM BY VARIOUS RPMS AND MATERIALS 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:75-90,  
Authors: KAMBHAMPATI SUCHENDRA KUMAR, 2 Mr. K. SRI RAMA MURTY 3Dr.M.VENKATA RAMESH  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : DESIGN OF TRANSMISSION TOWER AND ITSFOUNDATION


 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:91-98,  
Authors: 1Mr. K Venkata Krishna Reddy, 2Ms.M.PRIYANKA, 3Mr.K.PRAVEEN  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : SIMULATING A SINGLE POINT CUTTING TOOL ON BASIS OF STATIC AND THERMAL BEHAVIOUR OF MATERIALS USING ANSYS 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:99-106,  
Authors: 1SYED MUZZAMIL HUSSAIN, 2 Mr.K.SIVA RAJU  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : MODELLING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF AUTOMOTIVE WHEEL RIMS WITH DIFFERENT MATERIALS USING FINITE ELEMENT METHOD 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:107-120,  
Authors: 1CHINTA DILEEP, 2LAKKAPAM.SUDHA, 3Mr.K.SIVA RAJU  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : COMPARATIVE STUDY OF THE IRREGULAR MULTI-STORIED RCC BUILDING ON AN INCLINED GROUND WITH DIFFERENT ANGLES 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:1-9,  
Authors: Mr. Ankit Solanki1 , Mr. Sumit Pahwa2 , Mr. Murtaza Safdari3 , Ms. Suninda Parmar4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIAGRID STRUCTURES FOR SEISMIC LOADING

 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:10-19,  
Authors: Mr. Mohit Khatri1 , Mr. Sumit Pahwa2 , Mr. Murtaza Safdari3 , Ms. Suninda Parmar4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

REALTIME PARAMETER MONITORING AND CONTROLLING FOR 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION

 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:-,  
Authors: 1. Sai Santosh Pote 2. Saurabh Satish Pote 3. Parajakta VijaySupekar 4. Parvej Nawab Tadvi  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : PERFORMANCE ASSESSMENT OF MULTISTOREYED RC SPECIAL MOMENT RESISTING FRAMES 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:17-30,  
Authors: GOHAR BAIG* SUMIT PAHWA**, MURTAZA SAFDARI***  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : “AUTOMATIC ELECTRIC METER READING (AMR) SYSTEM” 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:31-34,  
Authors: Manisha Kumbha  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :


ANALYSIS OF SEISMIC BEHAVIOUR OF SYMMETRICAL AND UNSYMMETRICAL STRUCTURE WITH CANTILEVER SECTION

 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:35-46,  
Authors: SHIVANGI SENGAR * , DR. UMESH PENDHARKAR*  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :


ANALYSIS OF SEISMIC BEHAVIOUR OF SYMMETRICAL AND UNSYMMETRICAL STRUCTURE WITH CANTILEVER SECTION

 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:35-46,  
Authors: SHIVANGI SENGAR * , DR. UMESH PENDHARKAR*  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE WITH PARTIAL REPLACEMENT OF NATURAL SAND BY M-SAND

 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:47-54,  
Authors: 1Paras Parmar 2Prof. Mahroof Ahmed  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

ANALYSIS OF SELF SUPPORTINGSTEEL CHIMNEY WITH DIFFERENTSHAPE FACTORS FOR WIND FORCES

 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:47-54,  
Authors: Khushboo Darbar, **Dr. Gunjan Shrivastava  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : CANNY EDGE DETECTION USING MATLAB & VERILOG HDL 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:63-68,  
Authors: Narayana Sri Vignesh Agarwal, Gude Sai Durga Prasad, Kommu Srikar Ashish D.H.L. Madhumati  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Approach for Vehicle Number Plate Recognition for automatic toll tax collection 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:1-4,  
Authors: Approach for Vehicle Number Plate Recognition for automatic toll tax collectio  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

Analysis of Machine Learning Techniques for Churn Prediction and Factor Identification in Telecom Sector

 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:5-9,  
Authors: Chetana Vasant Patil1 , Prof. R. V. Patil2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

Malicious Pattern Detection from android API’s using Machine Learning and Deep Learning

 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:10-14,  
Authors: Tejal Sanjay Navarkar1 , Prof. R. V. Patil2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

Automatic Diabetic Detection for Eye Disease using Images Processing

 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:15-19,  
Authors: 1Shabdali Thorat, 2Swati Alhat, 3Pratiksha Dhumal, 4Akshay Pawar, 5Dr. Khatal S. S  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

FORENSIC INVESTIGATION AND PREVENTION ON VIRTUAL MACHINES

 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:20-26,  
Authors: 1Rutika Karande, 2Tushar Mehetre, 3Renuka Mehetre, 4Nikita Ghadge, 5Dr.Rokade M.D  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

NON INVASIVE APPROACH FOR HEART DISEASEDETECTION, CLASIFICATION AND PREVENTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:27-32,  
Authors: Dr.S.S.Khatal1 ,Bhor Vaibhav Anand2 ,Chaudhari Aditya Navnath3 ,Bhalerao Rohit Bajirao4 , Awari Kaustubh Pravin5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : IoT Based Biometric Attendance System for Smart Classroom
 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:33-37,  
Authors: Prof. Vaibhav Vyavahare Garud Samruddhi Prakash1 , Mhaske Sachita Subhash2 , Shaikh Parvej Aslam3 , Shendage Vishal Natha  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : A New Framework for Visual Interactive Modelling and Simulation for Construction Projects: (BIM)" 
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:38-46,  
Authors: 1Mr. Hrishikesh Dnyaneshwar Ganorkar, 2Dr. Ashwini Patil  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : “Earthquake Analysis and Response of Intake -outlet Towers”  
Volume 7,   Issue 8P,   Year: 2023,   Pages:47-56,  
Authors: 1Mr. Kapil M. Sindhikar, 2Dr. Nagesh Shelke  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : Identification of Fake ACCOUNT on Social Media using various Machine Learning Algorithm  
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:1-11,  
Authors: Nita Balasaheb Kale, Prof. Anita Mahajan, Dr. Pankaj Agarka  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : Intrusion Detection for real time Network Dataset using PCA and Random Forest Algorithms 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:12-23,  
Authors: Mayuri Sanjay Narudkar, Prof. Anita Mahajan, Dr. Pankaj Agarkar,  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : Predicting Coronary Artery Disease Risk with Met heuristic-Enhanced Machine Learning Models 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:24-39,  
Authors: Dipika Raju Pangudwale, Prof. Anita Mahajan, Dr. Pankaj Agarkar  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : IOT Based Smart Portable Ventilator 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:40-47,  
Authors: Urmila Ratnakant Zagade1 , Prof.Kalpita Mane  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

Machine Learning-Based Movement Scheduling and Management for Autonomous Mobile Robot Navigation

 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:48-49,  
Authors: Sumoli Lahu Vaje, Prof. Anita Mahajan, Dr. Pankaj Agarkar,  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SELECTED PUBLIC SECTOR STEEL COMPANIES IN INDIA-A POST LIBERALIZATION STUDY 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:60-73,  
Authors: Tushar Kanti Ghosh,Dr. Chittaranjan Sarkar,Dr. Pratap Bannerjee;  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : BEHAVIORAL STUDY OF STABILIZED MUD BLOCK 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:121-127,  
Authors: Dr. S. S. Saraf1 , Jayshree Palwe2 , Kanchan Dhanade3 , Nikita Khobragade4 , Nikita Raut5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Construction Of Low Cost Housing By Using EPS Panel 
Volume 7,   Issue 6,   Year: 2023,   Pages:128-132,  
Authors: Prof. Chetan Bidwaik1 , Ms. Kajal Mankar 2 , Ms.Sanjana Bhele3 , Ms.Rutuja Belsare 4 , Ms.Rutika Ganorkar5 , Ms.Sneha Padghan 6 , , Ms.Nishigandha Suryawanshi 7  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Performances of Thirsty Concrete  
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:289-204,  
Authors: Mr. Parikshit Jawnjal1 , Mr. Rajat Guhe2 , Mr. Saket Tiwari3 , Mr. Samarth Kapre4 , Mr. Chinamay Punse5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Carbon Negative Cement: A Review 
Volume 7,   Issue 7,   Year: 2023,   Pages:305-310,  
Authors: Prof. S. V. Pawar*1, Aniket Deulkar *2, Dipesh Raut *3, Gaurav Tikekar *  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : SEISMIC ANALYSIS OF A HIGH RISE BUILDING WITH & WITHOUT FLOATING COLUMN USING STAAD PRO 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:74-82,  
Authors: AVINASH PRATAP SINGH THAKUR* , VIJAY BARADIA*  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : MODELING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF AGRICULTURE WEEDER USING DIFFERENT MATERIALS 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:83-90,  
Authors: L.Sunitha, 2D. Lydia Mahanthi, 3Rizvana sheik  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article :

The Persianate Culture and Islam in Medieval India: A Comparative Study of the Delhi Sultanate and the Mughal Empire

 
Volume 7,   Issue 9,   Year: 2023,   Pages:91-95,  
Authors: Hikmat Khan  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article :

The Impact of Muslim Rule on the Development of Regional Languages and Literatures in India

 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2023,   Pages:51-54,  
Authors: Hikmat Khan  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : PERCEPTION OF TEACHERS TOWARDS IMPLEMENTATION OF RIGHT TO EDUCATION ACT2009 IN TRIBAL AREAS OF JHARKHAND 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:50-56,  
Authors: Anjani Kumari,Dr. Raj Kumar Singh  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

THE ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A KANTIAN PERSPECTIVE

 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2023,   Pages:57-59,  
Authors: Md Golam Martuja  
India
Abstract   Full Text PDF